Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:32:41

Poprawka 11

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21