Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:05:54

Poprawka 6

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20