Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 20-09-2013 godz. 12:34:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21