Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:04:15

Poprawka 3

Za: 26 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21