Narzędzia:

Ustawa o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Dnia 20-09-2013 godz. 12:35:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18