Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Dnia 20-09-2013 godz. 12:06:26

Poprawka 7

Za: 24 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22