Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:20:59

Poprawka 21

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19