Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej

Dnia 20-09-2013 godz. 12:12:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19