Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:17:46

Poprawki 6, 8, 10, 13, 16, 23

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 19