Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Dnia 20-09-2013 godz. 12:36:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19