Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:28:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27