Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-09-2013 godz. 12:23:14

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18