Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-02-2014 na 49. posiedzeniu Senatu

Za: 64 Przeciw: 14 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 20:22:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 1

3 20:23:16 za Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 2

4 20:23:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 3

5 20:23:56 za Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 4

6 20:24:13 za Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 20:25:38 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 20:26:24 za Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 20:28:36 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o odrzucenie ustawy

10 20:28:55 za Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 20:31:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 20:31:48 za Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Poprawka 1, 4, 7

13 20:32:07 za Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Poprawka 2, 5, 8

14 20:32:31 za Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Poprawka 3, 6, 9

15 20:32:58 za Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Poprawka 10

16 20:33:18 za Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

17 20:35:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 1, 6

18 20:35:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 2

19 20:36:15 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 3

20 20:36:27 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 4

21 20:36:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 5

22 20:37:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 7

23 20:37:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 8

24 20:37:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 9

25 20:37:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 10

26 20:38:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 11

27 20:38:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 12

28 20:38:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 13

29 20:39:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 14

30 20:39:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Poprawka 15

31 20:39:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

32 20:41:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 1, 2

33 20:41:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 3

34 20:42:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 4

35 20:42:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 5

36 20:42:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 6

37 20:42:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 7

38 20:43:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 8

39 20:43:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 9

40 20:43:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 10

41 20:44:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 11

42 20:44:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 12

43 20:44:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 13

44 20:44:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 14

45 20:45:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 15

46 20:45:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

47 20:46:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 20:48:28 przeciw Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 20:48:54 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 1, 32

50 20:49:08 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 2

51 20:49:34 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 3

52 20:50:02 przeciw Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 4

53 20:50:35 przeciw Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 5

54 20:51:25 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 6, 7, 14, 19, 21, 31

55 20:51:38 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 8

56 20:51:52 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 9

57 20:52:20 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 10, 13

58 20:52:48 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 11

59 20:53:03 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 12

60 20:53:27 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 16, 18

61 20:53:44 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 17

62 20:54:00 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 20

63 20:54:16 przeciw Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 22

64 20:54:38 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 23

65 20:54:51 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 24

66 20:55:07 przeciw Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 25

67 20:55:36 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 26-28, 30

68 20:55:47 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 29

69 20:56:14 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Poprawka 33

70 20:56:33 za Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

71 20:58:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

72 20:58:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 1

73 20:59:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka 2

74 20:59:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

75 21:00:25 za Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 21:01:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

Wniosek o przyjęcie projektu

77 21:02:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wniosek o przyjęcie projektu

78 21:03:52 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Wniosek o przyjęcie projektu

79 21:05:03 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa.

Wniosek o przyjęcie projektu