Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:23:16

Poprawka 2

Za: 72 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27