Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:39:53

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23