Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:53:27

Poprawka 16, 18

Za: 73 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23