Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:55:36

Poprawka 26-28, 30

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24