Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:38:41

Poprawka 12

Za: 28 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24