Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:38:55

Poprawka 13

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26