Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

Dnia 20-02-2014 godz. 21:01:30

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24