Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:59:07

Poprawka 2

Za: 50 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 25