Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:46:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23