Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:53:03

Poprawka 12

Za: 57 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24