Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:24:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26