Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:50:35

Poprawka 5

Za: 9 Przeciw: 66 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24