Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:35:32

Poprawka 1, 6

Za: 2 Przeciw: 69 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 23