Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:23:56

Poprawka 4

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27