Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:32:58

Poprawka 10

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 23