Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:54:16

Poprawka 22

Za: 4 Przeciw: 72 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24