Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:50:02

Poprawka 4

Za: 1 Przeciw: 75 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23