Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:31:12

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 23 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23