Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:55:47

Poprawka 29

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24