Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:25:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23