Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:35:58

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23