Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:49:34

Poprawka 3

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23