Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:22:45

Poprawka 1

Za: 25 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 28