Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:23:40

Poprawka 3

Za: 24 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 28