Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:52:20

Poprawka 10, 13

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23