Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:49:08

Poprawka 2

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25