Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dnia 20-02-2014 godz. 21:00:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24