Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:33:18

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 23