Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:51:25

Poprawka 6, 7, 14, 19, 21, 31

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23