Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:37:37

Poprawka 9

Za: 25 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23