Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:58:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 4 Przeciw: 72 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24