Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:59:28

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26