Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:32:31

Poprawka 3, 6, 9

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 23