Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:55:07

Poprawka 25

Za: 4 Przeciw: 71 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25