Narzędzia:

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Dnia 20-02-2014 godz. 20:48:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 7 Przeciw: 68 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 23