Narzędzia:

Posiedzenie: 21. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


17, 18 i 19 lutego 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania
10
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


11
Ustawa o służbie zagranicznej

Wniosek o odrzucenie ustawy


12
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 1


13
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 2, 3


14
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


17
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


18
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


19
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka


20
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


21
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


22
Drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wniosek o przyjęcie projektu


23
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu


24
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Wniosek o przyjęcie projektu


25
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 1


26
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 2


27
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


28
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu


29
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu


30
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Poprawka


31
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


32
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wniosek o przyjęcie projektu


33
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Poprawka 1


34
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Poprawka 2


35
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


36
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 1


37
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 2


38
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 4


39
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


40
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Wniosek o odrzucenie projektu


41
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Wniosek o przyjęcie projektu


42
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Wniosek o przyjęcie projektu


43
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 7
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o służbie zagranicznej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania