Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 19-02-2021 godz. 18:38:25

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1